ธรรมนี้ มิไกล ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐

1จะอยู่หรือจะไป ในเมื่ออาชีพไม่เอื้อต่อธรรม ?
2จักรใด ขับดันยุคไอที
3ธรรมาลัย ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
4ถ้าไปถึงปัญญา ก็ไม่มัวหลงหาจริยธรรมสากล
5อย่ามัวสับสน จริยธรรมสากล อยู่ที่ถึงความจริง
6คนเช่นไร จะรักษาธรรมไว้ได้ในสังคม ? ตอนที่ ๑
7คนเช่นไร จะรักษาธรรมไว้ได้ในสังคม ? ตอนที่ ๒
8คนเช่นไร จะรักษาธรรมไว้ได้ในสังคม ? ตอนที่ ๓
9เมื่อประชาธิปไตยที่ไม่ประสีประสา มาเจอปัญหาศาสนาประจำชาติ ตอนที่ ๑ มองไกล ใจกว้าง
10เมื่อประชาธิปไตยที่ไม่ประสีประสา มาเจอปัญหาศาสนาประจำชาติ ตอนที่ ๒ ดูเขา เข้าใจตัว
11เมื่อประชาธิปไตยที่ไม่ประสีประสา มาเจอปัญหาศาสนาประจำชาติ ตอนที่ ๓ รู้จักตัว เห็นทั่วโลก
12จตุคามฯ นำลาภลอยมา แล้วก็พาสังคมไทยเลื่อนลอยไป ตอนที่ ๑
13จตุคามฯ นำลาภลอยมา แล้วก็พาสังคมไทยเลื่อนลอยไป ตอนที่ ๒
14คนไทยต้องเข้มแข็งด้วยปัญญา จงลุกขึ้นมาก้าวหน้าไป
15วาสนาคนไทยได้แค่ไสยศาสตร์
16มองสิบชั้น ดูสิบด้าน จะเห็นภาพ หมา-นุษย์ สันดานกา ตอนที่ ๑ เจตนาดี ที่รอดู
17มองสิบชั้น ดูสิบด้าน จะเห็นภาพ หมา-นุษย์ สันดานกา ตอนที่ ๒ ตักเตือน หรือซ้ำเติม
18มองสิบชั้น ดูสิบด้าน จะเห็นภาพ หมา-นุษย์ สันดานกา ตอนที่ ๓ มากกว่าสะท้อนภาพสังคม
19มองสิบชั้น ดูสิบด้าน จะเห็นภาพ หมา-นุษย์ สันดานกา ตอนที่ ๔ ยกเครื่องสังคมไทย
20กฐิน ความสามัคคีของคนที่เจริญ