ธรรมมีลำดับ ๒๕๕๑

1ฟื้นสุขภาวะยามสังคมวิกฤต ตอน ๑
2ฟื้นสุขภาวะยามสังคมวิกฤต ตอน ๒
3ฟื้นสุขภาวะยามสังคมวิกฤด ตอน ๓
4จิต-วัตถุ กับ นาม+รูป วิทยาศาสตร์-พุทธศาสตร์ จะตีตกหรือจะเติมเต็ม
5ทบทวนเศรษฐศาสตร์ ๑ - ทำงานเพราะโลภอยากได้ หรือเพราะถูกเงื่อนไขบังคับ
6ทบทวนเศรษฐศาสตร์ ๒ - พัฒนาเศรษฐกิจไป อย่าลืมใช้เศรษฐกิจพัฒนาคน
7ปรัชญาการศึกษาฉบับง่าย ใช้ได้ทั่วโลก ตอนที่ ๑
8ปรัชญาการศึกษาฉบับง่าย ใช้ได้ทั่วโลก ตอนที่ ๒
9พุทธาวาสที่ญาติโยมมาทำบุญฟังเทศน์ สังฆาวาสเป็นเขตที่พระสงฆ์อยู่วิเวก
10มาฆบูชาจะแซงวาเลนไทน์ เมื่อรักของนักให้ มาแทนรักของนักหาความสุข
11พระก็ป้อแป้ คนก็ร่อแร่ จะแก้วิกฤด ต้องรู้ว่าสังคมวิปริตแค่ไหน
12อยากแก้กรรม จะทำอย่างไร
13เรื่องตายแล้วฟื้นไม่เท่าไร เรื่องใหญ่คือตายอย่างไรจะแน่ใจว่าดี
14เรื่องฝันเรื่องตาย อะไรจริงอะไรดี มาคุยเรื่องจิตใจกันบ้างก็ดี
15เรื่องฝัน เรื่องอธิษฐาน ดูจิตทำงาน เป็นไปได้ไหม
16พัฒนาคน ต้องให้พ้นอธิษฐานด้วยตัณหา ให้ได้ปัญญาเหนือกว่าลิงเฝ้าสวน
17ระวัง ทางสายกลางกลายเป็นทางไร้จุดหมาย ไม่ยึดมั่นกลายเป็นยึดเข้าเต็มเปา
18ไม่ว่ากระแสโลก-กระแสไทย ต้องหยุดไหลตามตัณหา จึงจะหายสับสน
19การศึกษาต้องสร้างปัญญาแท้ ที่มานำกระแสแทนตัณหา
20ถ้าจะให้ชีวิตลงตัว ก็อย่ามัวตั้งรับ
21เมื่ออาชีพเป็นปัญหา ใช้เสรีภาพที่มีธรรมมีปัญญามาตัดสินใจ
22ปีติว่าแสนดี ก็สู้สุขไม่ได้ แต่ถึงอุเบกขาเมื่อไร สุขกลายเป็นรองทันที
23รู้จักนิพพาน ที่ชาวบ้านอยากได้
24รู้จักนิพพาน ที่นักวิชาการพอเข้าใจ
25ดูทางดี ดูที่เหมาะ จะให้ถึงนิพพาน
26ดนตรีสื่อธรรม ๑ คนดีพัฒนาดนตรี & ดนตรีดีพัฒนาคน
27ดนตรีสื่อธรรม ๒ ถ้างานวัดยังดี วัฒนธรรมก็ยังมี เพิ่มทวีศีลสมาธิปัญญา
28บวชภิกษุณี เมื่อรู้เรื่องแจ่มแจ้งและมีใจดี ก็มาช่วยกันดู
29เรื่องบวชภิกษุณีก็พิจารณาไป แต่อย่าลืมใส่ใจยกฐานะแม่ชี
30บวชภิกษุณี มีข้อควรรู้ประกอบไว้