คำถามสำหรับชาวพุทธ (สำรวจตัวเองก่อนปฏิบัติธรรม)

Languageไทย
Abstract

...เวลานี้จะต้องให้คนสนใจ เรื่องหลักพระพุทธศาสนาให้มากแล้วก็อยู่กับหลักให้ได้อย่างที่พูดบ่อย ๆ ว่า อย่าเอาพระศาสนาไปแขวนไว้กับบุคคล บุคคลอันเป็นอะไรไปพระศาสนาของเราก็ร่วงหล่นไปด้วย...

from ธรรมกถา ปาฐกถา for ญาติโยมสาธุชน ที่มาร่วมงาน "เสริมธรรม-เสริมปัญญา" at วัดสวนแก้ว
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (พิมพ์รวมใน "ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง") - ตุลาคม ๒๕๓๘
  • พิมพ์ครั้งแรก (แยกพิมพ์เฉพาะเรื่อง) - ตุลาคม ๒๕๔๐
First publishing:October 2540
Latest publishing onPublishing no. 7 February 2562
ISBN974-8239-86-1
Dewey no.BQ4190