จารึกอโศก

Languageไทย
from การประพันธ์
First publishing:December 2516
Latest publishing onPublishing no. 15 February 2548
ISBN974-344-096-8
Dewey no.BQ295