ชีวิตจะงาม สังคมจะดี ต้องมีการศึกษาที่ไม่ผิด

Languageไทย
เรียบเรียงบางส่วนจาก - ต้องฟื้นฟูวัด ให้ชนบทพัฒนา สังคมไทยจึงจะก้าวหน้าได้มั่นคง
- พุทธธรรม ฉบับเดิม
First publishing:1 June 2548
Latest publishing onPublishing no. 6 January 2549
ISBN974-344-393-2
Dewey no.BQ4570.E3