ดึงออกจากไทย ส่งไม่ถึงอเมริกา

Languageไทย
from ธรรมกถา ปาฐกถา at ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
Development
  • ชื่อเดิม "พระพุทธศาสนาจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมไทยได้อย่างไร"
First publishing:18 August 2546
Latest publishing onPublishing no. 5
ISBNNo related data
Dewey no.รอวิเคราะห์หมวดหมู่