กระแสธรรม กระแสไท

Languageไทย
from ธรรมกถา ปาฐกถา for นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยกรรมการสภา คณะผู้บริหาร นำโดย อธิการบดี ท่านที่ปรึกษา ตลอดจนคณาจารย์ at อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน
First publishing:April 2546
Latest publishing onPublishing no. 3 April 2546
ISBN974-344-264-2
Dewey no.BQ4570.S6