กายหายไข้ ใจหายทุกข์ ธรรมะชนะเอดส์

Languageไทย
Abstract
รวมธรรมกถา  ใน ๓ หัวข้อ  ได้แก่
  • รักษาใจยามป่วยไข้
  • ปุจฉา-วิสัชนา : เทคโนโลยีการแพทย์กับจริยธรรมพุทธ
  • ธรรมะชนะเอดส์ เอดส์กับอารยธรรม
นำมารวมพิมพ์เป็นเล่มเดียว เนื้อหาครอบคลุมทั้งในส่วนของผู้ป่วย ญาติของผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ พลิกวิกฤติให้เป็นวิวัฒน์ เปลี่ยนโรคให้เป็นลาภ นำหลักธรรมมาเกื้อให้เหมาะสม ส่งผลกว้างออกไปถึงสังคม สู่ความเกษมศานติ์ร่มเย็น
รวมเล่มมาจาก - กายหายไข้ ใจหายทุกข์
- ธรรมะชนะเอดส์
First publishing: 2548
Latest publishing onPublishing no. 7 November 2548
ISBN974-90108-8-4
Dewey no.BQ4570.M4