ธรรมะกับการทำงาน

Languageไทย
Abstract

...สิ่งที่เจอนั้น  ถ้าง่ายเราก็ได้ฝึกตัวน้อย  แต่ถ้าอะไรยากเราก็ได้ฝึกตัวเองมาก...เพราะฉะนั้น  สูตรของผู้มีจิตสำนึกในการฝึกตน  จึงมีว่า

  • ยิ่งยากยิ่งได้มาก  เพราะฉะนั้นจึงชอบใจนักเรื่องงานยาก
  • เปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญา

สูตรแห่งความสำเร็จ

  1. รักงาน...อยากทำให้มันดีที่สุด
  2. สู้งาน...มีอะไรทำต้องให้สำเร็จ
  3. ใส่ใจงาน...ทำงานอย่างอุทิศตัวอุทิศใจ
  4. ทำงานด้วยปัญญา...ใช้ปัญญาจัดการ นำสู่จุดหมาย
from ธรรมกถา ปาฐกถา for ผู้อำนวยการ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลหัวเฉียว at ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลหัวเฉียว
Development
  • การพิมพ์ครั้งแรก (พฤษภาคม ๒๕๔๐) พิมพ์ที่ บริษัท สหธรรมิก จำกัด เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบ ๕๙ ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๐
First publishing:May 2540
Latest publishing onPublishing no. 13
ISBN974-7891-06-9
Dewey no.BQ4190