นรก-สวรรค์และผลกรรมในชาติหน้า (ชุดธรรมะสามัญประจำบ้าน)

Languageไทย
Abstract
..ในทางพระพุทธศาสนา คนที่ทำดี ไม่ต้องอ้อนวอนขอไปสวรรค์ เพราะมันเป็นไปตามกฎธรรมดา เพียงแต่รู้ไว้และมั่นใจเท่านั้น...
รวมเล่มมาจาก - ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม
- นรก-สวรรค์ ในพระไตรปิฎก
Development
  • หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวมผลงานของ พระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เรื่อง "ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม", "นรก-สวรรค์ ในพระไตรปิฎก" และ "บทเสริมผลกรรมในชาติหน้า" แล้วตั้งชื่อใหม่ว่า "นรก-สวรรค์และผลกรรมในชาติหน้า" จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สายธาร
First publishing:September 2548
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBN974-9609-69-7
Dewey no.BQ4525