พ.ร.บ. คณะสงฆ์: เรื่องเก่าที่เถียงกันใหม่ ข้อคิดเก่าๆ

Languageไทย
Abstract
...ความสำเร็จของ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ วัดได้ตรงนี้ คือที่วัดและชุมชนหน่วยย่อยๆ ทุกตำบลหมู่บ้าน ถ้าฟื้นฟูวัด และชุมชนทั้งหลายขึ้นมาสู่พระธรรมวินัยและไตรสิกขาได้ เมืองไทยก็จะกลายเป็นประเทศพัฒนาที่แท้อย่างแน่นอน...
เรียบเรียงบางส่วนจาก - ภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
Development
  • คัดตัดตอนจากหนังสือ "ภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประทศไทย" หน้า ๖๗-๗๑ พิมพ์ครั้งแรก (กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕)
First publishing:February 2545
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBN974-7892-24-2
Dewey no.BQ6160.T5