พรที่สัมฤทธิ์แก่ผู้ดำเนินชีวิตที่ดี ทำอย่างไรจะหายโกรธ

Language
Abstract
"พร คืออะไร ทำอย่างไรจะได้พรที่แท้จริง ถ้าอธิฐานเป็นจะเอา พร ๔ หรือ พร ๕ ก็ได้"
"เมตตา มีคู่ปรับสำคัญอย่างหนึ่งคือ ความ โกรธ ทำอย่างไรจะหายโกรธ เมื่อความโกรธ คือ การสร้างทุกข์ให้ตัวเอง และเป็นการลงโทษตัวเองให้สมใจศัตรู"

..."จะมีชีวิตอยู่ ก็ไม่เดือดร้อน ถึงจะตายก็ไม่เศร้าสร้อย ถ้าเป็นปราชญ์ที่มองเห็นแล้ว ถึงท่ามกลางความเศร้าโศก ก็หาโศกเศร้าไม่"

..."ความตายเราก็มิได้ชื่นชอบ ชีวิตเราก็มิได้ติดใจ เราจะทอดทิ้งกายนี้อย่างมีสัมปชัญญะ มีสติมั่น ความตายเราก็มิได้ชื่นชอบ ชีวิตเราก็มิได้ติดใจ เรารอท่าเวลา เหมือนคนรับจ้างทำงานเสร็จแล้ว รอรับค่าจ้าง"...
รวมเล่มมาจาก - ทำอย่างไรจะหายโกรธ
- พรที่สัมฤทธิ์แก่ผู้ดำเนินชีวิตที่ดี
First publishing:No related data
Latest publishing onNo related data
ISBN974-89016-0-2
Dewey no.BQ4570.L5