รุ่งอรุณของการศึกษา เบิกฟ้าแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

Languageไทย
Abstract
...ชีวิตควรจะดำเนินไปอย่างไร ก็ต้องพัฒนาฝึกฝนชีวิตให้เป็นอย่างนั้นมรรคเป็นอย่างไร ก็ศึกษาให้เป็นอย่างนั้น จึงลงตัวเป็นอันเดียวกัน เมื่อเราปฏิบัติถูกต้อง ชีวิตคนนั้นก็เป็นการศึกษาไปในตัวเลยตลอดเวลา ตกลงว่าการศึกษาเข้าไปอยู่ในตัวของชีวิตเองแล้ว ก็จบนี่แหละชีวิตที่เป็นการศึกษา ตามหลักธรรมถือว่า ชีวิตคือการศึกษา แต่หมายถึงชีวิตที่ดำเนินถูกต้อง เมื่อดำเนินชีวิตถูกต้องก็เป็นการศึกษาทันที เพราะชีวิตอย่างนั้นจะมีการพัฒนาตลอดเวลาด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ และการพยายามแก้ปัญหา เป็นต้น ดังปรากฏในหลักที่เรียกว่ารุ่งอรุณของการศึกษา ที่กล่าวมาแล้ว...
from ธรรมเทศนา for รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย วงษ์ใหญ่ และคณะนิสิตปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ ประสานมิตร at สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาำสำโรงดงยาง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
Development
  • เดิมชื่อว่า "รุ่งอรุณแห่งการศึกษา เพื่อนำการพัฒนาในยุคใหม่" (ก่อนพิมพ์เป็นเล่ม)
  • พิมพ์ครั้งแรก (ธันวาคม ๒๕๔๕) มีการเพิ่มเติมส่วนเชิงอรรถ เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๕ เพื่อโยงเรื่องให้เชื่อมต่อกับปัจจุบัน เพราะเรื่องนี้ได้บรรยายตามเหตุการณ์เมื่อ ๑๒ ปีมาแล้ว
First publishing:December 2545
Latest publishing onPublishing no. 4
ISBN978-974-7628-80-7, 974-90874-0-2
Dewey no.BQ4570.E3