รู้ให้ถึง ทำให้ถูก

Languageไทย
Abstract

...คนฉลาดทำเคราะห์ให้เป็นโอกาส แต่คนประมาท ทำโอกาสให้เป็นเคราะห์...

...ถ้าโรคมา ฉันจะมอบมันให้เป็นของขวัญแก่มวลประชา ถ้าเคราะห์มา มันคือของขวัญที่ส่งมาช่วยตัวฉันให้ยิ่งพัฒนา...

รวมเล่มมาจาก - งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข
- ถ้าอยากพ้นวิกฤต ต้องเลิกติดไสยศาสตร์
- ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ
- พิธีกรรม ใครว่าไม่สำคัญ
- สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ปาฏิหาริย์
First publishing:December 2540
Latest publishing onPublishing no. 4
ISBNNo related data
Dewey no.BQ7210