เริ่มวิวัฒน์ที่กลางวิกฤติ

Languageไทย
Abstract... ความจริงนั้น ท่ามกลางข่าวร้ายก็มีข่าวดีอยู่ด้วย ปนกันไป ข่าวร้ายเวลานี้ได้ยินกันมากมาย และข่าวร้ายนั้นก็กลบด้านที่ดีเสีย ทำให้เรามองไม่เห็น อย่างน้อยถ้าเรามองอีกด้านโดยเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดมีที่ือื่น หรือแม้แต่ในสังคมไทยของเราเอง สถานการณ์ปัจจุบันก็ยังดีกว่าที่เคยเป็นมาก่อน ... เวลานี้ถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้ตั้งตัวให้ถูกต้องต่อไปคิดว่า การมองในแง่ตั้งต้นให้ถูกนี่ดีที่สุด ตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่เมืองไทยจะตั้งต้นสร้างชาติ โดยแก้ไขความผิดพลาดที่ผ่านมาแล้วก็จัดปรับทำทุกอย่างให้ดีทั้งหมด ...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for คณะผู้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการฯ at หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี
Development1. B379 เดิมมีชื่อหัวข้อปาฐกถาว่า "พุทธวิธีในการแก้วิกฤตของชาติ"
First publishing:December 2541
Latest publishing onPublishing no. 6
ISBN974-7891-80-8, 974-268-6602
Dewey no.BQ4570.E3