แสงทองส่องฟ้า ทั่วหล้าสดใส แสงธรรมส่องจิต ชีวิตอำไพ

Languageไทย
Abstract
..."เรานิยมส่งความสุข ก่อนที่เราจะส่งความสุขให้ผู้อื่น เราเองต้องมีความสุขเสียก่อน ปัญหาว่าเรามีความสุขที่จะส่งให้หรือเปล่า ใจเรามีความสุขไหม บางทีเราก็ส่งกันเป็นธรรมเนียมเท่านั้น ถ้าส่งความสุขกันเพียงตามธรรมเนียม เราก็ไม่มีความสุขจะส่ง เพราะฉะนั้น คนที่รับก็เลยไม่ได้ความสุข เพราะคนส่งไม่มีความสุขที่จะให้ เราจึงจะต้องทำใจของเราให้มีความสุขเสียก่อน การตั้งใจปรารถนาดีต่อผู้อื่น มีเมตตาและไมตรีธรรม ก็ทำใจให้เป็นสุข ถ้าทำได้อย่างนี้ เราก็จะมีความสุขที่จะให้แก่ผู้อื่นๆ"...
รวมเล่มมาจาก - พรที่สัมฤทธิ์แก่ผู้ดำเนินชีวิตที่ดี
- แสงเงินแสงทองของชีวิต
- แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม
Development
  • คำโปรยนำมาจากปกเดิม ของฉบับการพิมพ์ครั้งแรก (ธันวาคม ๒๕๔๕) จัดพิมพ์โดย ธรรมสภา
  • ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงอื่นๆ นำมาจากฉบับเดียวกัน
First publishing:December 2545
Latest publishing onPublishing no. 2
ISBN974-90872-3-2
Dewey no.BQ3550.P7