ประเทศเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ ถ้าประชาชนไม่เป็นประชาธิปไตย

Languageไทย
from การประพันธ์
First publishing:October 2553
Latest publishing onPublishing no. 1 October 2553
ISBNNo related data
Dewey no.No related data