คนรักษ์ป่า ป่ารักษ์คน

Languageไทย
Abstract
มนุษย์ไม่ควรคิดต่อธรรมชาติอย่างเป็นปฏิปักษ์ หรือมุ่งจะไปเอาประโยชน์จากธรรมชาติเท่านั้น แต่ควรมีความรู้สึกที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเป็นมิตรและมีความสุข แล้วแต่ละฝ่ายก็จะเป็นปัจจัยแห่งความสุขแก่กันและกันได้
รวมเล่มมาจาก - คนไทยกับป่า
- คนไทยกับสัตว์ป่า
- พระกับป่า มีปัญหาอะไร
Development
  • รวมเล่มครั้งแรกเมื่อ มาฆบูชา ๒๕๕๔  จัดพิมพ์โดย มูลนิธิปัญญาประทีป ผู้ก่อตั้งโรงเรียนปัญญาประทีป
First publishing:February 2554
Latest publishing onPublishing no. 2 February 2554
ISBN978-974-496-496-0
Dewey no.SD414.T5