วินัยชาวพุทธ สู่ความสุขมั่นคงของคนที่เข้มแข็ง

Languageไทย
from การสนทนาธรรม for รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม ผู้อำนวยการ และคณาจารย์โรงเรียนรุ่งอรุณ at วัดญาณเวศกวัน
First publishing:December 2544
Latest publishing onPublishing no. 1 December 2544
ISBNNo related data
Dewey no.No related data