นักวิชาการเทศ-ไทย: หาความรู้ให้แน่ ใช่แค่คิดเอา

Languageไทย
Abstract
..การผลิตข้อเขียน หรือทำงานอะไรต่างๆ ทางวิชาการนี้ ขอย้ำว่า ขั้นแรกต้องมีความรู้เรื่องที่เขียนให้ถูกต้อง และมีข้อมูลข้อเท็จจริงเพียงพอ ถ้ายังทำให้สมบูรณ์ไม่ได้ แม้เพียงได้ข้อมูลความรู้ที่เป็นความจริง ก็เป็นประโยชน์และมีความขอบธรรมได้ จึงควรให้ความสำคัญแก่การพยายามรวบรวมหาข้อมูล ให้มากพอและให้ขัดเจนที่สุด ถ้าจะแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์อะไร ก็ยิ่งต้องให้มั่นใจว่า ได้ทำอย่างชอบธรรม บนฐานของข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง ถ่องแท้ แน่และชัด...

..วงวิชาการควรเป็นแบบอย่างแก่สังคมในเรื่องนี้ และควรเป็นแหล่งประเทืองปัญญาและผดุงธรรม ความอ่อนแอ ขาดพร่องทางปัญญาต้องถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยเวลานี้ และอาการเด่นของปัญหานี้ ก็คือ การชอบให้ความเห็น แต่ไม่หาความรู้...
from การประพันธ์
Development

พิมพ์ครั้งแรก (สงกรานต์ ๒๕๕๔)
พิมพ์ครั้งที่ ๒ (เข้าพรรษา ๒๕๕๔) ปรับปรุง-เพิ่มเติม

First publishing:April 2554
Latest publishing onPublishing no. 2 July 2554
ISBN978-974-496-964-4
Dewey no.No related data