ถ้าสูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ / If you know how to be elderly, then it is worth being an elder

Languageไทย-อังกฤษ
แปลจาก ศ.ดร.สมศีล ฌานวังศะ แปล
รศ.ดร.วิภา ฌานวังศะ ทวนทาน
First publishing:May 2561
Latest publishing onPublishing no. 1 May 2561
ISBN978-616-468-186-6
Dewey no.No related data