ไขข้อข้องใจของ นพ.ดำรงค์ ธนะชานันท์

Languageไทย
Abstract
...ได้ประจักษ์ในความจริงว่า เราได้มีสิ่งที่วิเศษสุดคือพุทธศาสนา อยู่แค่เอื้อม ได้ประจักษ์ว่าพุทธศาสนานั้นเป็นของจริง เป็นสิ่งที่ถูกค้นพบ และนำเสนออย่างมีเหตุผล ไม่ได้เป็นปรัชญา หรือความเชื่อบนรากฐานจากการสมมติ...
from การสนทนาธรรม for พลโท นายแพทย์ดำรงค์ ธนะชานันท์ at วัดญาณเวศกวัน
First publishing:September 2543
Latest publishing onPublishing no. 3
ISBN974-7634-19-8
Dewey no.BQ4570.L5