คติจตุคามรามเทพ

Languageไทย
Abstract
...พอมีกระแสพวกนี้ เราจับแกนของเรื่องให้ได้ และเจาะหาความรู้ที่โยงมาถึงธรรม แล้วก็มองเข้าทางที่จะให้ธรรมก้าวต่อไป อย่างเช่น คนนับถือจตุคามรามเทพ ในเมื่อจตุคามรามเทพเป็นเทพพิทักษ์พระธาตุ หัวใจของจตุคามรามเทพก็อยู่ที่พระธาตุ อย่างน้อยคุณก็ควรจะไปให้ถึงพระธาตุและให้ถึงไม่เฉพาะทางกาย แต่ให้ถึงจริงทั้งด้วยใจและด้วยปัญญา...
from การสนทนาธรรม for คุณพนิตา อังจันทรเพ็ญ และคณะผู้มาเยี่ยม at วัดญาณเวศกวัน
First publishing:May 2550
Latest publishing onPublishing no. 11 2550
ISBN978-974-7628-89-0, 978-974-7628-84-5
Dewey no.BL1225.J37