หนังสือรวมธรรมเทศนา

Languageไทย
Abstractพุทธประวัติและประวัติศาสตร์
หลักธรรมและการปฏิบัติ
ธรรมะในชีวิตประจำวัน
ธรรมะกับการศึกษา
ความเชื่อของคนไทย
ธรรมะกับวิชาการ
การเมืองและการปกครอง
ธรรมบรรยายภาคภาษาอังกฤษ
ธรรมบรรยายในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑
รวมเล่มมาจาก
First publishing:22 June 2562
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBNNo related data
Dewey no.No related data