ความจริงแห่งชีวิต: บททดสอบใจและเตือนให้นึกถึงความจริง

Languageไทย
Abstract

... ชีวิตของเราที่มีการตกแต่งไปอย่างนั้นอย่างนี้ มีการจัดสรรปรุงแต่งอะไรต่างๆ ก็เพื้่อใให้ความเป็นอยู่ของเรามีรสชาติ แล้วเราก็เพลิดเพลินไปกับการจัดสรรปรุงแต่งเหล่านี้ และมีความสุขสบายไปในระดับหนึ่ง แต่ในที่สุดแล้ว เมื่อไรเราเข้าถึงความจริง ความจริงนั้นแหละจะเป็นรสชาติที่เลิศที่สุด ... ผู้ที่เข้าถึงความจริงแล้ว จะมีจิตใจที่เบิกบานสดใสด้วยความสุขที่บริสุทธิ์ เหมือนอย่างน้ำที่มีรสจืดสนิทอย่างนั้น ...

from ธรรมเทศนา for คณะญาติมิตร ของ คุณชม รักตะกนิษฐ ผู้ล่วงลับ
Development
  • ในการพิมพ์เผยแพร่เป็นสาธารณะ ได้ตัดข้อความที่เป็นเรื่องเฉพาะครอบครัวออก
First publishing: 2539
Latest publishing onPublishing no. 98 September 2561
ISBN974-7890-98-4, 974-8239-48-9
Dewey no.BQ4255