ความสุขที่แท้จริง: ร่างกายเปลี่ยนแปลงไป จิตใจเจริญไปสู่หนทางแห่งความดีงาม

Languageไทย
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก - การเกิดเป็นทุกข์ เกิดดีเป็นสุข
Development
"ความสุขที่แท้จริง : ร่างกายเปลี่ยนแปลงไป จิตใจเจริญไปสู่หนทางแห่งความดีงาม" เดิมคือธรรมกถาเรื่อง "การเกิดเป็นทุกข์ เกิดดีเป็นสุข"  แสดงในพิธีทำบุญวาระคล้ายวันเกิดครบ ๕ รอบ คุณเกสรี บุลสุข การพิมพ์ในชื่อใหม่นี้ได้ตัดข้อความที่เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลออกไป
First publishing: 2540
Latest publishing onPublishing no. 8 March 2554
ISBNNo related data
Dewey no.BQ5345