หมวดที่๔ ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

Languageไทย
In CDจากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา
from เทศน์ บรรยาย for นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ at สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา
File Namepsychology-to-mind-development/psychology-to-mind-development_50-1204.mp3
Preceding Clipหมวดที่๓ จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
Next Clipความสำเร็จของการปฏิบัติ(โพชฌงค์๗)