การศึกษากับเศรษฐกิจ: ฝ่ายไหนจะรับใช้ฝ่ายไหน

Languageไทย
In CDฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕
from เทศน์ บรรยาย for รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
File Namedhamma-2545/dhamma-2545_01.mp3
Next Clipเด็กยุคนี้โชคดี แต่จะจมอยู่กับที่หรือก้าวหน้าไป