กระแสใหม่ กระแสไท

Languageไทย
In CDฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕
from เทศน์ บรรยาย for นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม อธิการบดี ที่ปรึกษา ตลอดจนคณาจารย์ และญาติโยมสาธุชน พระเถรานุเถระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย at วัดญาณเวศกวัน
File Namedhamma-2545/dhamma-2545_17.mp3
Preceding Clipสนทนาธรรมทั่วไป