โรงเรียนต้องช่วยสังคมไทยอนุรักษ์ความเจริญทางจิตใจ และก้าวไปในปัญญา

Languageไทย
In CDธรรมะหลากหลายในปี ๒๕๔๖
from ธรรมกถา ปาฐกถา for ดร. สิริกร มณีรินทร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และข้าราชการและคณะทำงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ at วัดญาณเวศกวัน
File Namedhamma-2546/dhamma-2546_04.mp3