จะมีตนที่พึ่งได้ ต้องมีธรรมและปัญญาที่จะตัดสินใจ

Languageไทย
In CDวิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร?
from ตอบปัญหาพระใหม่ for พระนวกะ at วัดญาณเวศกวัน
File Namenation-crisis/nation-crisis_05.mp3
Preceding Clipประชาธิปไตยต้องพัฒนาคน ให้มีตนที่พึ่งได้
Next Clipนิติธรรมค้ำจุนรัฐไว้ แต่แก้ปัญหาไม่ถึงใจและไม่พัฒนาคน