เรื่องพ่วงที่ ๖ ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ

Languageไทย
In CDวิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร?
from สนทนาธรรมกับโยม for คณะบุคคลในเครือข่ายองค์กรพระพุทธศาสนา at วัดญาณเวศกวัน
File Namenation-crisis/nation-crisis_19.mp3
Preceding Clipเรื่องพ่วงที่ ๕ การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย
Next Clipเรื่องพ่วงที่ ๗ โลกเดี๋ยวนี้ขัดแย้งกันมากมาย จะแก้ไขไหวหรือ