รักงานคือรักแค่ไหน มีปัญญาคือรู้เท่าใด

Languageไทย
In CDทันโลก ถึงธรรม ๒๕๔๘
from ธรรมกถา ปาฐกถา
File Namedhamma-2548/dhamma-2548_02.mp3
Preceding Clipปี ๔๙ ใช้ให้ครบสี่เท้า ต้องก้าวหน้าแน่
Next Clipครูไทยยุคไอที