จะสมานฉันท์ ต้องสมานปัญญา

Languageไทย
In CDทันโลก ถึงธรรม ๒๕๔๘
from ธรรมกถา ปาฐกถา
File Namedhamma-2548/dhamma-2548_05.mp3
Preceding Clipมลายู สู่แหลมทอง
Next Clipศูนย์พุทธโลก ที่เชื่อมสามัคคี และมีดีให้เขา โดยที่เราก็ไม่เสียตัว ตอนที่ ๑