รู้จักพระพรหมให้ดีไว้ อย่าทำได้แค่ขอท่านอย่างเดียว

Languageไทย
In CDจะถือพุทธและรักษาธรรมได้ เรื่องอย่างนี้ต้องเข้าใจอย่าให้เพี้ยน
from ธรรมกถา ปาฐกถา
File Namebuddhism-dhamma/buddhism-dhamma_22.mp3
Preceding Clipสังคมไทย อย่าก้าวหน้าไปลงอบาย