รักธรรมก็เจริญ ชังธรรมก็เสื่อม

Languageไทย
In CDช่วยกันนำพาประเทศไทย ให้ก้าวไปอย่างสง่างาม ในท่ามกลางประชาคมโลก
from ธรรมกถา ปาฐกถา
File Nameleading-thailand/leading-thailand_15.mp3
Preceding Clipการพัฒนาที่ดีหนีไม่พ้นธรรม
Next Clipฟื้นวินัยชาวพุทธขึ้นมา ให้เป็นวิถีชีวิตของสังคมไทย