จริยธรรม-ภาวะผู้นำ ช่วงที่ ๓

Languageไทย
In CDธรรมะสู่การเมือง
from ธรรมกถา ปาฐกถา
File Namepolitics-dhamma/politics-dhamma_06.mp3
Preceding Clipจริยธรรม-ภาวะผู้นำ ช่วงที่ ๒
Next Clipนิติศาสตร์แนวพุทธ ช่วงที่ ๑