ถ้าไปถึงปัญญา ก็ไม่มัวหลงหาจริยธรรมสากล

Languageไทย
In CDธรรมนี้ มิไกล ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐
from ธรรมกถา ปาฐกถา
File Namedhamma-2550/dhamma-2550_04.mp3
Preceding Clipธรรมาลัย ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
Next Clipอย่ามัวสับสน จริยธรรมสากล อยู่ที่ถึงความจริง