อย่ามัวสับสน จริยธรรมสากล อยู่ที่ถึงความจริง

Languageไทย
In CDธรรมนี้ มิไกล ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐
from ธรรมกถา ปาฐกถา
File Namedhamma-2550/dhamma-2550_05.mp3
Preceding Clipถ้าไปถึงปัญญา ก็ไม่มัวหลงหาจริยธรรมสากล
Next Clipคนเช่นไร จะรักษาธรรมไว้ได้ในสังคม ? ตอนที่ ๑