คนเช่นไร จะรักษาธรรมไว้ได้ในสังคม ? ตอนที่ ๑

Languageไทย
In CDธรรมนี้ มิไกล ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐
from ธรรมกถา ปาฐกถา
File Namedhamma-2550/dhamma-2550_06.mp3
Preceding Clipอย่ามัวสับสน จริยธรรมสากล อยู่ที่ถึงความจริง
Next Clipคนเช่นไร จะรักษาธรรมไว้ได้ในสังคม ? ตอนที่ ๒