คนเช่นไร จะรักษาธรรมไว้ได้ในสังคม ? ตอนที่ ๒

Languageไทย
In CDธรรมนี้ มิไกล ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐
from ธรรมกถา ปาฐกถา
File Namedhamma-2550/dhamma-2550_07.mp3
Preceding Clipคนเช่นไร จะรักษาธรรมไว้ได้ในสังคม ? ตอนที่ ๑
Next Clipคนเช่นไร จะรักษาธรรมไว้ได้ในสังคม ? ตอนที่ ๓