คนเช่นไร จะรักษาธรรมไว้ได้ในสังคม ? ตอนที่ ๓

Languageไทย
In CDธรรมนี้ มิไกล ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐
from ธรรมกถา ปาฐกถา
File Namedhamma-2550/dhamma-2550_08.mp3
Preceding Clipคนเช่นไร จะรักษาธรรมไว้ได้ในสังคม ? ตอนที่ ๒
Next Clipเมื่อประชาธิปไตยที่ไม่ประสีประสา มาเจอปัญหาศาสนาประจำชาติ ตอนที่ ๑ มองไกล ใจกว้าง