จะทำอย่างไร กับวิกฤตการเมืองวันนี้ ช่วงที่ ๑

Languageไทย
In CDจะทำอย่างไรกับวิกฤตการเมืองวันนี้
from ตอบปัญหาพระใหม่ for พระนวกะ at วัดญาณเวศกวัน
File Namepolitics-crisis-today/politics-crisis-today_01.MP3
Next Clipจะทำอย่างไร กับวิกฤตการเมืองวันนี้ ช่วงที่ ๒