จะทำอย่างไร กับวิกฤตการเมืองวันนี้ ช่วงที่ ๓

Languageไทย
In CDจะทำอย่างไรกับวิกฤตการเมืองวันนี้
from ตอบปัญหาพระใหม่ for พระนวกะ at วัดญาณเวศกวัน
File Namepolitics-crisis-today/politics-crisis-today_03.MP3
Preceding Clipจะทำอย่างไร กับวิกฤตการเมืองวันนี้ ช่วงที่ ๒
Next Clipจะทำอย่างไร กับวิกฤตการเมืองวันนี้ ช่วงที่ ๔