สวดปาฏิโมกข์ ลดเอาแค่ ๑๕๐ ข้อได้ไหม

Languageไทย
In CDถ้ารู้ขั้นนี้ได้ ก็เริ่มถึงเนื้อในของพระพุทธศาสนา
from สนทนาธรรมกับพระ for พระสงฆ์วัดญาณเวศกวัน at วัดญาณเวศกวัน
File Namebuddhism-inside/buddhism-inside_01.mp3
Next Clipพระไตรปิฎกบาลีนี้ รักษากันมาอย่างไร