ภาษาบาลี รู้จักกันแค่ไหน

Languageไทย
In CDถ้ารู้ขั้นนี้ได้ ก็เริ่มถึงเนื้อในของพระพุทธศาสนา
from ตอบปัญหาพระใหม่ for พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๔๘ at วัดญาณเวศกวัน
File Namebuddhism-inside/buddhism-inside_07.mp3
Preceding Clipอภิธรรมๆ ได้ยินพูดกันบ่อย ควรรู้จักกันไว้บ้าง ตอนที่ ๒
Next Clipความเป็นมา และประโยชน์ของการสวดมนต์