สวดมนต์ก่อนนอน ใช้บทไหนดี

Languageไทย
In CDถ้ารู้ขั้นนี้ได้ ก็เริ่มถึงเนื้อในของพระพุทธศาสนา
File Namebuddhism-inside/buddhism-inside_09.mp3
Preceding Clipความเป็นมา และประโยชน์ของการสวดมนต์
Next Clipสวดคาถาชินบัญชร แล้วเปลี่ยนภพชาติได้จริงหรือ