จะเป็นพระต้องมีวินัย จะเป็นชาวพุทธได้ก็ต้องมีหลัก

Languageไทย
In CDถ้ารู้ขั้นนี้ได้ ก็เริ่มถึงเนื้อในของพระพุทธศาสนา
from สนทนาธรรมกับโยม for คณะครูโรงเรียนสยามสามไตร at วัดญาณเวศกวัน
File Namebuddhism-inside/buddhism-inside_12.mp3
Preceding Clipโพธิสัตว์ ควรปฏิบัติต่อท่านอย่างไร
Next Clipขอศีลกันอยู่เรื่อย เมื่อไรจะปฏิบัติให้มีจริงๆ