ทางชีวิตของอารยชน เริ่มต้นด้วยปัจจัย ๒ มีหน่วยหนุนประคองอีก ๕ รวมเป็นแสงอรุณ ๗ รัศมี

Languageไทย
In CDตามพระใหม่ไปเรียนธรรม
from สนทนาธรรมกับพระ for พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ at วัดญาณเวศกวัน
File Namenavaga/navaga-2_50.mp3
Preceding Clipแสงอรุณยืนยันการขึ้นมาของดวงอาทิตย์ แล้วอะไรเป็นบุพนิมิตของการเข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม ตอนที่ ๒
Next Clipหลักปฏิบัติใหญ่คือ ไตรสิกขา แต่ท่านให้ชาวบ้านทำบุญด้วยทาน ศีล ภาวนา ชาวบ้านไม่ต้องศึกษาหรืออย่างไร