หลักปฏิบัติใหญ่คือ ไตรสิกขา แต่ท่านให้ชาวบ้านทำบุญด้วยทาน ศีล ภาวนา ชาวบ้านไม่ต้องศึกษาหรืออย่างไร

Languageไทย
In CDตามพระใหม่ไปเรียนธรรม
from สนทนาธรรมกับพระ for พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ at วัดญาณเวศกวัน
File Namenavaga/navaga-2_51.mp3
Preceding Clipทางชีวิตของอารยชน เริ่มต้นด้วยปัจจัย ๒ มีหน่วยหนุนประคองอีก ๕ รวมเป็นแสงอรุณ ๗ รัศมี
Next Clipรักษาศีล ๘ อย่าพูดแค่ว่าได้บุญ ต้องรู้ว่าศีล ๘ มาหนุนให้ก้าวไปสู่การพัฒนาจิตใจและปัญญาอย่างไร